Quy định về Hợp đồng bảo hiểm tài sản
Quy định về Hợp đồng bảo hiểm tài sản
Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện, hợp đồng online

Bảo hiểm tài sản có phạm vi rộng lớn và lịch sử lâu đời. Bài viết sau Luật sư tư vấn chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin ở mức tổng quan về loại bảo hiểm này, giúp bạn trả lời những câu hỏi cơ bản như bảo hiểm tài sản là gì, đối tượng của bảo hiểm tài sản là gì và nguyên tắc bồi thường trong bảo hiểm tài sản.

1. Bảo hiểm tài sản là gì?

Theo quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15, hợp đồng bảo hiểm tài sản là một hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ. Hợp đồng bảo hiểm tài sản sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm về việc bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, và phía doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Đối tượng mua bảo hiểm tại hợp đồng bảo hiểm là tài sản được quy định tại Điều 105 Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13. Cụ thể tài sản bao gồm:

Đối tượng mua bảo hiểm tại hợp đồng bảo hiểm là tài sản
Đối tượng mua bảo hiểm tại hợp đồng bảo hiểm là tài sản
  • Vật, tiền, các giấy tờ có giá;
  • Quyền tài sản.
  • Bất động sản và động sản (có thể là động sản, bất động sản hiện có và động sản, bất động sản hình thành trong tương lai).

Đối với hợp đồng này, người mua bảo hiểm tài sản đồng thời cũng là người thụ hưởng của hợp đồng.

Mục đích của bảo hiểm này là giúp các cá nhân, tổ chức phòng ngừa, hạn chế tổn thất từ những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai mà không thể nào dự báo trước được. Một số bảo hiểm tài sản được mua phổ biến hiện nay có thể kể đến như: bảo hiểm xe máy, bảo hiểm xe ô tô, bảo hiểm cháy nổ,…

2.Các loại hợp đồng bảo hiểm tài sản

Hiện nay, có 03 loại hợp đồng bảo hiểm tài sản, cụ thể:

Hợp đồng bảo hiểm trên giá trị

Là hợp đồng bảo hiểm tài sản trong đó số tiền bảo hiểm cao hơn giá trị của tài sản được mua bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng.

Hợp đồng bảo hiểm dưới giá trị

Là hợp đồng bảo hiểm tài sản trong đó số tiền bảo hiểm thấp hơn giá trị của tài sản được mua bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng.

Hợp đồng bảo hiểm trùng

Đây là trường hợp có từ hai hợp đồng bảo hiểm tài sản trở lên cùng bảo hiểm cho một đối tượng, thời hạn và sự kiện bảo hiểm và tổng số tiền bảo hiểm vượt quá giá trị của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng.

3. Phí bảo hiểm tài sản

Phí bảo hiểm tài sản là khoản tiền mà bên mua bảo hiểm tài sản phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm.

Mức phí bảo hiểm sẽ tuân theo quy định của pháp luật hoặc do các bên thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

4. Nguyên tắc bồi thường trong bảo hiểm tài sản

Về nguyên tắc, số tiền bồi thường mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho người được bảo hiểm được xác định dựa trên giá thị trường của tài sản được bảo hiểm mức độ thiệt hại thực tế của tài sản tại thời điểm, địa điểm xảy ra tổn thất (trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng). Trong đó:

  • Chi phí để xác định giá thị trường và mức độ thiệt hại do doanh nghiệp bảo hiểm chi trả
  • Số tiền bồi thường không vượt quá số tiền bảo hiểm (trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng).
  • Ngoài số tiền bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm còn phải trả cho người được bảo hiểm những chi phí cần thiết, hợp lý theo thỏa thuận trong hợp đồng để hạn chế,  đề phòng tổn thất và những chi phí phát sinh khác.

Hình thức bồi thường 

Về hình thức bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thoả thuận và chọn một trong các hình thức bồi thường sau đây:

  • Sửa chữa tài sản bị thiệt hại;
  • Dùng tài sản khác thay thế tài sản bị thiệt hại;
  • Trả tiền bồi thường.

Nếu hai bên không thể không thoả thuận và thống nhất về hình thức bồi thường thì việc bồi thường bằng tiền.

Trường hợp bồi thường bồi thường bằng cách thay thế tài sản bị thiệt hại hoặc bồi thường bằng tiền, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền thu hồi tài sản bị thiệt hại sau khi đã bồi thường.

Giám định tổn thất 

Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm tự mình hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc giám định tổn thất. Chi phí thực hiện sẽ do doanh nghiệp bảo hiểm chi trả.

Nhân viên công ty giám định đang giám định tổn thất máy móc
Nhân viên công ty giám định đang giám định tổn thất máy móc

Nếu hai bên không thống nhất được với nhau về nguyên nhân và mức độ tổn thất thì có thể thỏa thuận với nhau về việc thuê giám định viên độc lập để thực hiện việc giám định tổn thất (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác trong hợp đồng).

Nếu các bên không thoả thuận được việc thuê giám định viên độc lập thì các bên có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài trưng cầu giám định viên độc lập. Lúc này kết quả giám định sẽ có giá trị bắt buộc đối với các bên.

Trên đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn của Luật sư Bình Dương – Công ty Luật chúng tôi về “Quy định về Hợp đồng bảo hiểm tài sản và nguyên tắc bồi thường”. Rất hân hạnh được đồng hành cùng quý khách hàng trong việc giải quyết mọi vấn đề pháp lí. Hãy liên hệ với chúng tôi để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật chi tiết nhất.

Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện, hợp đồng online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây