Luật sư tư vấn pháp luật - Công ty Luật VinLawyer
29 C
Hanoi
Luật sư tư vấn pháp luật - Công ty Luật VinLawyer
Trang chủTagsMẫu 02-DS

Tag: Mẫu 02-DS

Mẫu số 02-DS: Biên bản lấy lời khai của đương sự 

Mẫu số 02-DS: Biên bản lấy lời khai của đương sự (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)Hướng dẫn sửdụng mẫu số 02-DS: (1) Ghi tên Tòa án...