Luật sư tư vấn pháp luật - Công ty Luật VinLawyer
29 C
Hanoi
Luật sư tư vấn pháp luật - Công ty Luật VinLawyer
Trang chủTagsMẫu 01-DS

Tag: Mẫu 01-DS

Mẫu số 01-DS: Biên bản giao nhận tài liệu chứng cứ

Mẫu số 01-DS: Biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01-DS: (1) Ghi đầy đủ...