Luật sư tư vấn pháp luật - Công ty Luật VinLawyer
23 C
Hanoi
Luật sư tư vấn pháp luật - Công ty Luật VinLawyer
Trang chủTagsDi chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

Tag: Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

Di chúc là gì? Điều kiện có hiệu lực của di chúc

Di chúc là hành vi pháp lý đơn phương thể hiện ý chí của người lập di chúc, để di chúc có hiệu lực thực thi phải tuân thủ các điều kiện có hiệu lực của di chúc. Vậy Điều kiện có hiệu...