Luật sư tư vấn pháp luật - Công ty Luật VinLawyer
29 C
Hanoi
Luật sư tư vấn pháp luật - Công ty Luật VinLawyer
Trang chủTagsBộ luật Dân sự hiện hành

Tag: Bộ luật Dân sự hiện hành

Bộ Luật Dân Sự (Hiện hành) năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017

BỘ LUẬT DÂN SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Bộ luật dân sự. PHẦN THỨ NHẤT QUY ĐỊNH CHUNG Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn...