Luật sư tư vấn pháp luật - Công ty Luật VinLawyer
29 C
Hanoi
Luật sư tư vấn pháp luật - Công ty Luật VinLawyer
Trang chủTagsBảo đảm đối với Bất động sản

Tag: Bảo đảm đối với Bất động sản

Có thể thay đổi biện pháp bảo đảm đối với Bất động sản đã được đăng ký không?

Để đảm bảo các bên trong quan hệ pháp luật dân sự thực hiện đúng và đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình, Bộ luật Dân sự 2015 đưa ra các biện pháp bảo đảm, trong đó có biện pháp đảm bảo đối...