Nhân sự tự ý sa thải người lao động hay còn gọi là đuổi việc đúng hay sai?
nhan-su-quan-ly-co-quyen-sa-thai-nhan-vien-hay-nguoi-lao-dong-khong
Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện, hợp đồng online

Nhân sự có quyền sa thải hay đuổi việc người lao động hay không? Hay quản lý có quyền đuổi công nhân không?

Trước hết chúng ta hãy xem xét lại ai có quyền sa thải hay còn gọi là đuổi việc người lao động;

Nhân sự công ty hay quản lý ccoong ty có quyền sa thải (đuổi việc) người lao động (nhân viên) hay không?
Nhân sự công ty hay quản lý ccoong ty có quyền sa thải (đuổi việc) người lao động (nhân viên) hay không?

Luật sư tư vấn thẩm quyền người được phép sa thải người lao động được quy định trong điểm i khoản 2 Điều 69 Nghị định 145/2020/NĐ-CP cụ thể sau:

Chương VIII: KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

Điều 69. Nội quy lao động

i) Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động: người có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động quy định tại khoản 3 Điều 18 của Bộ luật Lao động hoặc người được quy định cụ thể trong nội quy lao động.

Chúng ta xem tiếp khoản 3 Điều 18 của Bộ luật Lao động 2019 quy định cụ thể:

Điều 18. Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động

1. Người lao động trực tiếp giao kết hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động; trong trường hợp này, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và có hiệu lực như giao kết với từng người lao động.

Nhân sự tự ý sa thải người lao động hay còn gọi là đuổi việc đúng hay sai?
Ai có quyền sa thải và xử lý kỷ luật người lao động

Hợp đồng lao động do người được ủy quyền ký kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú và chữ ký của từng người lao động.

3. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

c) Người đại diện của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

d) Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

4. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người đó;

c) Người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó;

d) Người lao động được những người lao động trong nhóm ủy quyền hợp pháp giao kết hợp đồng lao động.

5. Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động không được ủy quyền lại cho người khác giao kết hợp đồng lao động.

KẾT LUẬN: Nếu nói như vậy thì khi người không có thẩm quyền sa thải người lao động hoặc không có quyền kỷ luật lao động mà sa thải người lao động thì công ty tức người sử dụng lao đông có thể phải chịu trách nhiệm bồi thương theo hình thức đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Bạn cần tham khảo: Quy trình sa thải người lao động hợp pháp

Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện, hợp đồng online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây