Hợp đồng trao đổi tài sản - Vinlawyer
Hợp đồng trao đổi tài sản - Vinlawyer
Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện, hợp đồng online

 

Trao đổi tài sản là nhu cầu thiết yếu của đời sống, tồn tại bên cạnh các giao dịch dân sự khác như vay, mượn, mua bán,…mà con người tham gia vào nhằm thỏa mãn nhu cầu sản xuất, tiêu dùng. Trao đổi tài sản cho phép chủ thể đổi tài sản thuộc sở hữu của mình mà không còn nhu cầu sử dụng để lấy tài sản của một chủ thể khác.

Các chủ thể thường trao đổi tài sản bằng hợp đồng. Vậy Hợp đồng trao đổi tài sản là gì, những đặc điểm, quyền, nghĩa vụ của các chủ thể trong hợp đồng như thế nào? Bài viết sau đây Luật sư tư vấn chúng tôi sẽ phân tích vấn đề trên mời bạn đọc cùng tham khảo.

  1. Hợp đồng trao đổi tài sản là gì?

Khoản 1 Điều 455 Bộ luật dân sự 2015 (BLDS) quy định Hợp đồng trao đổi tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó các bên giao tài sản và chuyển quyền sở hữu đối với tài sản cho nhau.

Tài sản đem trao đổi phải thuộc quyền sở hữu của mỗi bên, bên này định đoạt tai sản của mình đồng thời làm phát sinh quyền sở hữu của bên kia đối với tài sản đã định đoạt. Trường hợp một bên trao đổi cho bên kia tài sản không thuộc quyền sở hữu của mình hoặc không được chủ sở hữu ủy quyền thì bên kia có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Bản chất của hợp đồng trao đổi tài sản (vật) là hai hợp đồng mua bán tài sản nhưng việc thanh toán hợp đồng không phải bằng tiền mà bằng hiện vật.

Vì vậy, nếu có tranh chấp về hợp đồng trao đổi ngoài việc áp dụng các quy định của hợp đồng trao đổi tài sản còn phải áp dụng các quy định của hợp đồng mua bán tài sản theo khoản 4 Điều 455 BLDS.

  1. Đặc điểm hợp đồng 

– Là hợp đồng song vụ, có đền bù. Tính chất song vụ của hợp đồng trao đổi tài sản được thể hiện ở việc cả hai bên trong hợp đồng trao đổi đều có nghĩa vụ đối với nhau. Đây là hợp đồng có đền bù vì các bên đều có lợi ích vật chất phát sinh từ hợp đồng.

Đặc điểm hợp đồng trao đổi tài sản - Vinlawyer
Đặc điểm hợp đồng trao đổi tài sản – Vinlawyer

2.1 Hợp đồng có đền bù

– Là sự trao đổi tài sản và quyền sở hữu của hai bên cho nhau. Các vật đem trao đổi là các lợi ích mà các bên hướng tới. Vì vậy, nếu trao đổi không đúng đối tượng sẽ gây thiệt hại cho bên kia. Khi các bên nhận được đầy đủ tài sản trao đổi thì hợp đồng chấm dứt.

– Có thể coi đây là hợp đồng “mua bán” đặc biệt. Tính chất ngang giá là bản chất của hợp đồng trao đổi và luôn luôn đóng vai trò quyết định giữa giá trị của các vật là đối tượng của hợp đồng trao đổi tài sản. Tuy nhiên, các bên có thể trao đổi vật khác giá trị và tính đền bù chênh lệch.

2.2 Hợp đồng song vụ

– Sau khi các bên giao kết hợp đồng, mỗi bên đều có quyền và có nghĩa vụ đối với bên kia. Các bên đều có quyền yêu cầu bên kia chuyển vật và làm thủ tục chuyển quyền sở hữu nếu tài sản phải đăng kí quyền sở hữu. Các bên đều có nghĩa vụ chuyển vật cho nhau. Ngoài ra, nếu có chênh lệch giá trị thì bên có tài sản giá trị lớn hơn có quyền yêu cầu bên kia thanh toán.

3. Hình thức và đối tượng

Hình thức của hợp đồng phụ thuộc vào sự thỏa thuận của các bên hoặc do pháp luật quy định đối với trừng trường hợp cụ thể. Theo quy định chung về hình thức của hợp đồng, thì hợp đồng trao đổi tài sản có thể được lập thành văn bản, lời nói hoặc hành vi. Đối với những đối tượng đặc biệt, pháp luật có thể quy định cụ thể về hình thức hợp đồng phù hợp với đặc điểm, tính chất của đối tượng đó.

Ví dụ: Đối với hợp đồng trao đổi tài sản có đối tượng là nhà, thì hình thức hợp đồng được xác định theo quy định tại Điều 121 Luật nhà ở năm 2014, cụ thể: “Hợp đồng về nhà ở do các bên thỏa thuận và phải được lập thành văn bản,…”

Đối tượng của hợp đồng rất đa dạng, có thể là vật cùng loại hoặc không cùng loại, phụ thuộc vào sự thỏa thuận và nhu cầu của các bên. Có thể là động sản hoặc bất động sản,…Sự phong phú, đa dạng của đối tượng tạo cơ hội, điều kiện cho các chủ thể tự do, thoải mái tham gia trao đổi tài sản nhằm phục vụ cho nhu cầu, lợi ích của mình.

4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

Trong hợp đồng mỗi bên đều được coi là người bán và người mua. Do vậy, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong mỗi quan hệ được xác định theo hợp đồng mua bán tài sản.

Các bên đều có nghĩa vụ bảo đảm chất lượng các tài sản của mình đúng như đã thoả thuận, phải bảo đảm quyền sở hữu về tài sản của mình cho bên kia. Quyền sở hữu của mỗi bên được xác lập đối với tài sản của bên kia kể từ khi các bên tiếp nhận tài sản của nhau. Trong Trường hợp tài sản trao đổi chênh lệch về giá trị thì các bên phải thanh toán cho nhau phần chênh lệch đó, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác (Điều 456 Bộ luật dân sự năm 2015).

Đối tượng của hợp đồng trao đổi là bất động sản hoặc tài sản phải đăng kí quyền sở hữu thì quyền sở hữu của các bên phát sinh đối với tài sản của mỗi bên kể từ thời điểm đăng kí quyền sở hữu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thời điểm xác lập quyền sở hữu cũng chính là thơi điểm chấm dứt hợp đồng.

Khi có tranh chấp cần phải áp dụng các quy định về hợp đồng trao đổi tài sản. Ngoài ra, còn phải áp dụng các quy định về hợp đồng mua bán tài sản để giải quyết.

Trên đây là toàn bộ nội dung phân tích của Luật sư Bình Dương – Công ty Luật TNHH Vinlawyer về “Hợp đồng trao đổi tài sản”. Công ty Luật TNHH Vinlawyer rất hân hạnh được đồng hành cùng quý khách hàng trong việc giải quyết mọi vấn đề pháp lí. Hãy liên hệ với chúng tôi để được sử dụng dịch vụ tư vấn một cách tốt nhất.

Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện, hợp đồng online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây