Hợp đồng tặng cho tài sản
Hợp đồng tặng cho tài sản
Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện, hợp đồng online

Hợp đồng tặng cho tài sản là một trong những loại hợp đồng dân sự thông dụng trong đời sống xã hội. Rất nhiều người không nắm rõ các quy định về hợp đồng, dẫn đến tình huống quyền lợi hợp pháp của họ bị xâm phạm mà họ không hề lường trước được. Luật sư tư vấn chúng tôi sẽ giải đáp vấn đề trên theo quy định pháp luật hiện nay.

  1. Hợp đồng tặng cho tài sản là gì?

Điều 457 Bộ luật dân sự 2015 (BLDS) quy định Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận.

  1. Đặc điểm của hợp đồng 

– Là một hợp đồng không có đền bù

Đây là một hợp đồng nằm ngoài quy luật trao đổi ngang giá. Trong hợp đồng tặng cho, một bên (bên tặng cho (BTC)) trao cho bên kia (bên được tặng cho (BĐTC)) một khoản lợi ích vật chất (tài sản tặng cho) mà không yêu cầu bên kia phải trao lại cho mình một lợi ích vật chất khác. Người nhận tài sản được tặng cho không phải trả cho bên đã tặng cho một khoản tiền hay một lợi ích vật chất nào.

– Là hợp đồng thực tế

Dù hai bên đã có sự thoả thuận cụ thể về đối tượng là tiền hoặc tài sản, điều kiện và thời hạn giao tài sản nhưng nếu BTC chưa giao tài sản cho BĐTC, thì hợp đồng tặng cho tài sản chưa được coi là xác lập. Các bên trong hợp đồng không có quyền yêu cầu đối với nhau trong việc thực hiện hợp đồng. Việc hứa tặng cho không làm phát sinh hiệu lực của hợp đồng. BĐTC không có quyền yêu cầu BTC phải giao tài sản đã hứa tặng cho.

  1. Hình thức và nội dung hợp đồng

Hình thức và nội dung Hợp đồng tặng cho tài sản
Hình thức và nội dung Hợp đồng tặng cho tài sản

Hình thức: Bộ luật dân sự năm 2015 không có quy định về hình thức của hợp đồng, do đó, hợp đồng có thể được thể hiện bởi lời nói, bằng văn bản hoặc hành vi cụ thể. Tuy nhiên, trong những trường hợp cụ thể pháp luật quy định thì hợp đồng buộc phải lập bằng văn bản và phải được công chứng, chứng thực thì mới có giá trị pháp lý: Hợp đồng tặng cho nhà ở, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất…

Nội dung: Nội dung của hợp đồng gồm một số nội dung chính:

+ Đối tượng của hợp đồng: tài sản tặng cho

+ Điều kiện tặng cho (nếu có)

+ Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng

+ Quyền, nghĩa vụ của các bên

+ Việc nộp thuế và lệ phí chứng thực

+ Phương thức giải quyết tranh chấp

Bao gồm các trường hợp tặng cho động sản và bất động sản:

Động sản

Có hiệu lực khi bên được tặng cho nhận tài sản. Đối với động sản mà pháp luật có quy định đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực từ thời điểm đăng ký.

Bất động sản

Phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký nếu theo quy định của pháp luật bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu.

Đối với bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký, nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực từ thời điểm chuyển giao tài sản.

5. Quyền và nghĩa của của các bên

Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên đối với hợp đồng tặng cho tài sản phải rõ ràng. Càng rõ ràng trong hợp đồng thì khi có tranh chấp giải quyết mới nhanh và dễ dàng.

5.1. Quyền và nghĩa vụ bên tặng cho

Đây là người có tài sản thuộc quyền sở hữu của mình. Khi tặng cho, BTC có nghĩa vụ thông báo về khuyết tật của tài sản tặng cho để tạo điều kiện cho BĐTC sử dụng tài sản một cách tốt nhất, lường trước những hậu quả khi sử dụng tài sản được tặng cho, tránh được những thiệt hại có thể xảy ra.

Trường hợp BTC đưa ra điều kiện trước khi giao tài sản hoặc sau khi giao thì điều kiện đó phải thực hiện được và không trái pháp luật, đạo đức xã hội. Nếu điều kiện phải thực hiện là 1 nghĩa vụ trước khi giao tài sản mà sau khi BĐTC thực hiện xong điều kiện đó thì BTC phải chuyển giao tài sản tặng cho.Nếu BTC không giao tài sản thì phải bồi thường những chi phí, công sức mà BĐTC đã thực hiện hoặc chi phí đã bỏ ra.

Trường hợp BĐTC phải thực hiện điều kiện sau khi được tặng cho mà không thực hiện thì phải hoàn trả tài sản tặng cho mà mình đã nhận theo quy định tại Điều 462 Bộ luật dân sự. Thời điểm chấm dứt hợp đồng trong trường hợp này được xác định khi BĐTC thực hiện xong điều kiện của hợp đồng.

5.2. Quyền và nghĩa vụ bên được tặng cho

Sau khi thỏa thuận xong về nội dung của hợp đồng, BĐTC có quyền nhận hoặc không nhận tài sản tặng cho.

Việc tặng cho bất động sản phải lập thành văn bản có chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu tài sản đăng kí quyền sở hữu thì người được tặng cho phải đăng kí tại cơ quan có thẩm quyền.

Đối với tặng cho động sản, trước khi tặng cho, các bên dù thỏa thuận, BĐTC đã đồng ý nhận nhưng sau khi lập hợp đồng, BĐTC có quyền từ chối nhận vì hợp đồng chưa có giá trị pháp lí. Trong khi thực hiện hợp đồng, BĐTC vẫn có quyền không nhận tài sản. Hợp đồng tặng cho chấm dứt khi BĐTC nhận tài sản.

Đối với tặng cho bất động sản mà hợp đồng đã được lập thành văn bản có chứng thực, công chứng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tài sản chưa được chuyển giao mà BTC chết thì hợp đồng chấm dứt.

Trường hợp tặng cho bất động sản phải đăng kí, hợp đồng đã được công chứng, chứng thực, các bên đã thực hiện hợp đồng, BTC chuyển giao tài sản mà BTC chết và BĐTC đã nhận tài sản nhưng chưa kịp làm thủ tục trước bạ sang tên. Việc đăng kí là một thủ tục để nhà nước bảo hộ quyền sở hữu cho BĐTC.

Khoản 2 Điều 459 Bộ luật dân sự quy định Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký. Do vậy, BĐTC chưa có quyền sở hữu tài sản vì hợp đồng chưa có hiệu lực.

Đối với hợp đồng tặng cho có điều kiện thì BTC có thể yêu cầu BĐTC thực hiện 1 hoặc 1 số nghĩa vụ dân sự trước hoặc sau khi tặng cho.

Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ trước khi tặng cho, nếu BĐTC đã hoàn thành nghĩa vụ mà BTC không giao tài sản thì BTC phải thanh toán nghĩa vụ mà BĐTC đã thực hiện.

Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà BĐTC không thực hiện thì BTC có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Trên đây là toàn bộ nội dung phân tích của Luật sư Bình Dương – Công ty Luật TNHH Vinlawyer về “Hợp đồng tặng cho tài sản ”. Công ty Luật TNHH Vinlawyer rất hân hạnh được đồng hành cùng quý khách hàng trong việc giải quyết mọi vấn đề pháp lí. Hãy liên hệ với chúng tôi để được sử dụng dịch vụ tư vấn một cách tốt nhất.

Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện, hợp đồng online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây