Giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản chi tiết nhất - Vinlawyer
Giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản chi tiết nhất - Vinlawyer
Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện, hợp đồng online

Hợp đồng vay tài sản là một trong những loại hợp đồng rất quan trọng trong đời sống xã hội. Thực tiễn hợp đồng này xảy ra rất nhiều tranh chấp với nhiều hình thức khác nhau. Chính vì vậy, giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là chủ đề đang được rất nhiều sự quan tâm.Bài viết dưới đây Luật sư tư vấn chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết giải quyết vấn đề trên theo quy định pháp luật hiện hành.

1. Tranh chấp hợp đồng vay tài sản là gì?

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản - Vinlawyer
Tranh chấp hợp đồng vay tài sản – Vinlawyer

Theo quy định tại Điều 463 Bộ luật Dân sự 2015 Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Do đó, tranh chấp hợp đồng vay tài sản thường là việc các bên trong hợp đồng vay phát sinh mâu thuẫn về quyền, nghĩa vụ trong hợp đồng như: bên vay không trả lãi, không trả đủ tiền cho bên cho vay hoặc bên cho vay cho vay với lãi suất cao.

2. Quyền và nghĩa vụ của các bên

2.1  Quyền và nghĩa vụ của bên cho vay

+ Giao tài sản cho bên vay đầy đủ, đúng chất lượng, số lượng vào thời điểm và địa điểm đã thỏa thuận.

+ Nếu hợp đồng không có kỳ hạn, bên cho vay có thể yêu cầu bên vay trả tài sản và lãi (nếu có thỏa thuận) bất cứ thời gian nào nhưng phải thông báo cho bên vay một thời gian hợp lý.

+ Đối với hợp đồng vay có kỳ hạn, khi hết kỳ hạn bên cho vay có quyền yêu cầu bên vay trả tiền, tài sản tương ứng với tiền, tài sản đã cho vay. Các bên có thể thỏa thuận về lãi suất, bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi như thảo thuận.

+ Nếu hợp đồng vay tài sản có áp dụng biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thì bên cho vay có thể xử lý tài sản bảo đảm như đã thỏa thuận.

+ Bồi thường thiệt hại cho bên vay, nếu bên cho vay biết tài sản không bảo đảm chất lượng mà không báo cho bên vay biết, trừ trường hợp bên vay biết mà vẫn nhận tài sản đó.

2.2 Quyền và nghĩa vụ của bên vay

+  Bên vay phải thực hiện trả nợ theo đúng hợp đồng trong thời gian thỏa thuận.

+  Sử dụng tài sản vay đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng.

+ Trả lãi và các khoản lãi phát sinh theo hợp đồng.

+ Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau:

Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả.

Trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất 10%/năm tương ứng với khoản vay chậm trả.

Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

3. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản - Vinlawyer
Thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản – Vinlawyer

Khi xảy ra tranh chấp về hợp đồng vay tài sản các bên nên thương lượng với nhau để giải quyết vấn đề. Trong trường hợp không thỏa thuận được, các bên có thể nộp đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết.

Theo quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì thẩm quyền giải quyết tranh chấp là Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bị đơn cư trú, làm việc nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở nếu bị đơn là cơ quan tổ chức. Tuy nhiên, các bên vẫn có quyền tự thỏa thuận về Tòa án nơi nguyên đơn cư trú, làm việc nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở nếu bị đơn là cơ quan tổ chức có thẩm quyền giải quyết.

Ngoài ra, trong trường hợp tranh chấp hợp đồng vay tài sản mà có yếu tố nước ngoài thì thẩm quyền giải quyết thuộc về Tòa án cấp tỉnh.

4. Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản

4.1. Hồ sơ khởi kiện

Người khởi kiện cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ, tài liệu liên quan quy định tại Điều 189, 91, 93 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 như sau:

 • Đơn khởi kiện: đơn phải thỏa mãn nội dung theo Điều 189 Bộ luật Dân sự 2015 (mẫu 23-DS Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP)
 • CMND/CCCD hoặc hộ khẩu của người khởi kiện, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký hoạt động (nếu người khởi kiện/bị kiện là doanh nghiệp)
 • Tài liệu liên quan tới nội dung vụ việc như hợp đồng hoặc văn bản tài liệu có giá trị như một giao dịch vay tài sản, tài liệu, chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ của bên vay, chứng minh sự vi phạm nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi trong hạn của bên vay,….

4.2 Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Để có thể nhanh chóng giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản, có thể thực hiện thủ tục giải quyết tranh chấp theo trình tự các bước sau đây:

Bước 1: Người khởi kiện chuẩn bị hồ sơ như trên và nộp hồ sơ khởi kiện tại Tòa án

Theo Điều 190 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, người khởi kiện gửi đơn khởi kiện kèm theo tài liệu, chứng cứ mà mình hiện có đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức sau đây:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án;
 • Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính;
 • Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Bước 2: Thụ lý vụ án

 • Sau khi nhận được đơn khởi kiện, Tòa án phải xem xét những tài liệu, chứng cứ cần thiết, nếu xét thấy thuộc thẩm quyền của mình thì Tòa án sẽ thông báo cho đương sự biết để đương sự nộp tiền tạm ứng án phí.
 • Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, đương sự phải nộp tiền tạm ứng án phí. Sau khi nộp tiền tạm ứng án phí, đương sự nộp lại biên lai thu tiền tạm ứng án phí cho Tòa án. Tòa án thụ lý việc dân sự hoặc vụ án dân sự kể từ khi nhận được biên lai này. (căn cứ Điều 195 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015).

Bước 3: Chuẩn bị xét xử

Theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, thời hạn chuẩn bị xét xử các vụ án được quy định như sau:

 • 04 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án. Đối với vụ án phức tạp hoặc có trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử một lần nhưng không quá 02 tháng.
 • Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án thì thời hạn chuẩn bị xét xử được tính lại kể từ ngày quyết định tiếp tục giải quyết vụ án của Tòa án có hiệu lực pháp luật.
 • Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, thẩm phán được phân công giải quyết vụ án phải tiến hành lấy lời khai của đương sự, tiến hành các phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ hoặc định giá, ủy thác thu thập chứng cứ (nếu có).

Bước 4: Đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm

 • Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn mở phiên tòa có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày.
 • Trường hợp Bản án của Tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị thì Tòa án cấp trên trực tiếp xem xét và giải quyết theo thủ tục phúc thẩm. Theo đó, Tòa án cấp phúc thẩm xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo hoặc kháng nghị. Đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của đương sự có quyền kháng cáo bản án, quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm.

5. Thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản được quy định tại Điều 429 Bộ luật Dân sự năm 2015. theo đó, thời hiệu khởi kiện để để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là 03 năm , kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Tòa án chỉ áp dụng thời hiệu khởi kiện khi có yêu cầu của một bên hoặc các bên chủ thể trong tranh chấp.

Trên đây là toàn bộ nội dung phân tích của Luật sư Bình Dương – Công ty Luật TNHH Vinlawyer về “Giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản chi tiết nhất” Công ty Luật TNHH Vinlawyer rất hân hạnh được đồng hành cùng quý khách hàng trong việc giải quyết mọi vấn đề pháp lí. Hãy liên hệ với chúng tôi để được sử dụng dịch vụ tư vấn một cách tốt nhất.

Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện, hợp đồng online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây