Đội ngũ thám tử tư thuộc công ty dịch vụ thám tử vinlawyer.
Đội ngũ thám tử tư thuộc công ty dịch vụ thám tử vinlawyer.
Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện, hợp đồng online

Ngoài các Luật sư tư vấn pháp luật chúng tôi còn cung cấp dịch vụ thám tử chuyên theo dõi, thu thập thông tin và cung cấp chứng cứ trong các vụ án.

Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về chứng cứ cũng nhưng tại sao cần thuê dịch vụ thám tử thu thập chứng cứ tôi xin phân loại chứng cứ như sau:

Vi bằng cũng là một loại chứng cứ được dịch vụ thám tử thu thập trong một vụ án dân sự.
Vi bằng cũng là một loại chứng cứ được dịch vụ thám tử thu thập trong một vụ án dân sự.

Chứng cứ trong vụ án hình sự: (Căn cứ Điều 86, 87 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015)

Điều 86. Chứng cứ

Chứng cứ là những gì có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định, được dùng làm căn cứ để xác định có hay không có hành vi phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội và những tình tiết khác có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án.

Điều 87. Nguồn chứng cứ

1. Chứng cứ được thu thập, xác định từ các nguồn:

a) Vật chứng;

b) Lời khai, lời trình bày;

c) Dữ liệu điện tử;

d) Kết luận giám định, định giá tài sản;

đ) Biên bản trong hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án;

e) Kết quả thực hiện ủy thác tư pháp và hợp tác quốc tế khác;

g) Các tài liệu, đồ vật khác.

2. Những gì có thật nhưng không được thu thập theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định thì không có giá trị pháp lý và không được dùng làm căn cứ để giải quyết vụ án hình sự.

Chứng cứ trong vụ án dân sự: (Căn cứ Điều 93, 94, Bộ luật Tố tụng dân sự 2015)

Điều 93. Chứng cứ

Chứng cứ trong vụ việc dân sự là những gì có thật được đương sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác giao nộp, xuất trình cho Tòa án trong quá trình tố tụng hoặc do Tòa án thu thập được theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định và được Tòa án sử dụng làm căn cứ để xác định các tình tiết khách quan của vụ án cũng như xác định yêu cầu hay sự phản đối của đương sự là có căn cứ và hợp pháp.

Điều 94. Nguồn chứng cứ

Chứng cứ được thu thập từ các nguồn sau đây:

1. Tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được, dữ liệu điện tử.

2. Vật chứng.

3. Lời khai của đương sự.

4. Lời khai của người làm chứng.

5. Kết luận giám định.

6. Biên bản ghi kết quả thẩm định tại chỗ.

7. Kết quả định giá tài sản, thẩm định giá tài sản.

8. Văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi pháp lý do người có chức năng lập.

9. Văn bản công chứng, chứng thực.

10. Các nguồn khác mà pháp luật có quy định.

Chứng cứ trong vụ án hành chính: (Căn cứ Điều 80, 81, Bộ luật Tố tụng dân sự 2015)

Điều 80. Chứng cứ

Chứng cứ trong vụ án hành chính là những gì có thật được đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác giao nộp, xuất trình cho Tòa án trong quá trình tố tụng hoặc do Tòa án thu thập được theo trình tự, thủ tục do Luật này quy định mà Tòa án sử dụng làm căn cứ để xác định các tình tiết khách quan của vụ án cũng như xác định yêu cầu hay sự phản đối của đương sự là có căn cứ và hợp pháp.

Điều 81. Nguồn chứng cứ

Chứng cứ được thu thập từ các nguồn sau đây:

1. Tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được, dữ liệu điện tử.

2. Vật chứng.

3. Lời khai của đương sự.

4. Lời khai của người làm chứng.

5. Kết luận giám định.

6. Biên bản ghi kết quả thẩm định tại chỗ.

7. Kết quả định giá, thẩm định giá tài sản.

8. Văn bản xác nhận sự kiện, hành vi pháp lý do người có chức năng lập.

9. Văn bản công chứng, chứng thực.

10. Các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Từ những căn cứ nếu trên để thấy rằng việc thuê dịch vụ thám tử thu thập chứng cứ tài liêu vô cùng quan trọng trong các vụ án.

Bởi các tài liệu chứng cứ trong một vụ án quyết định 80% – 90% kết quả của vụ án đó. Vì thế bạn nên cần thuê dịch vụ thám tử chuyên nghiệp và có đủ nghiệp vụ chuyên môn, giúp bạn thu thập các tài liệu chứng cứ liên quan trong tố tụng và ngoài tố tụng bao gồm các lĩnh vực sau:

Dịch vụ thám tử trong các vụ án dân sự.

Dịch vụ thám tử trong các vụ án hình sự.

Dịch vụ thám tử trong các vụ án hành chính.

Dịch vụ thám tử điều tra thông tin khách hàng, đối thủ
Dịch vụ thám tử điều tra cung cấp thông tin cá nhân cụ thể

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi nếu bạn cần một dịch vụ thám tử chuyên nghiệp và chi phí hợp lý nhất tùy theo từng nhu cầu cụ thể theo số: 0918.22.99.88

Dịch vụ được cung cấp bởi: Luật sư Bình Dương

Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện, hợp đồng online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây