Cháu có được hưởng thừa kế của ông, bà để lại không? -Vinlawyer
Cháu có được hưởng thừa kế của ông, bà để lại không? -Vinlawyer
Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện, hợp đồng online

Mỗi cá nhân đều có quyền bình đẳng về quyền được hưởng di sản thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật. Vậy khi ông, bà mất đi, khi nào cháu được hưởng di sản thừa kế? Bài viết này Luật sư tư vấn chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc trên cho bạn đọc.

1. Cháu được hưởng thừa kế của ông bà theo di chúc

Theo quy định tại Điều 624 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

Điều 626. Quyền của người lập di chúc

Người lập di chúc có quyền sau đây:

  1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.
  2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.
  3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.
  4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.
  5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.”

Việc lập di chúc là sự thể hiện ý chí, nguyện vọng của cá nhân mong muốn chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Người để lại di chúc có quyền để lại di sản thừa kế cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào mà không bị pháp luật hạn chế. Do đó có thể hiểu rằng, nếu ông bà có lập di chúc để lại tài sản thừa kế cho cháu thì cháu được hưởng phần thừa kế đó khi ông mà mất. Di chúc ông bà lập phải hợp pháp về mặt nội dung và hình thức, hợp pháp theo quy định của pháp luật dân sự thì mới có hiệu lực.

2. Cháu được hưởng thừa kế của ông bà theo pháp luật

Căn cứ quy định tại Điều 650 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định thừa kế theo pháp luật được áp dụng khi:

+ Người mất không để lại di chúc;

+ Di chúc được lập không hợp pháp;

+ Tại thời điểm người lập di chúc mất mà những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm đó; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

+ Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc nhưng không có quyền hưởng di sản hoặc người đó đã  từ chối nhận di sản.

2.1. Trường hợp cháu được hưởng thừa kế của ông bà khi cha/mẹ cháu mất sau ông bà

Tại Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015, thừa kế theo pháp luật sẽ dựa trên hàng thừa kế, những người cùng hàng thì được hưởng phần ngang bằng nhau, hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản. Cụ thể hàng thừa kế như sau:

+ Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

+ Hàng thừa kế thứ hai bao gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

+ Hàng thừa kế thứ ba gồm có: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Theo quy định trên, khi ông/ bà mất mà không để lại di chúc thì di sản thừa kế được chia theo pháp luật. Đầu tiên dựa vào hàng thừa kế thứ nhất. Khi này người con là người thuộc hàng thừa kế thứ nhất, sẽ được hưởng thừa kế từ di sản của cha mẹ của mình (ông/ bà của cháu). Trường hợp nếu người con chết sau cha mẹ mà không có di chúc thì người vợ/chồng của người đã mất đó và con của người đã mất đó sẽ là người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người chồng/ vợ đó. Trường hợp này, con dâu/rễ và con của người đã mất đó sẽ được hưởng thừa kế phần di sản do người đã mất được hưởng thừa kế từ cha mẹ của mình.

2.2. Trường hợp cháu được hưởng thừa kế của ông bà khi cha/mẹ của cháu chết trước ông bà

Điều 613 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định người thừa kế phải là cá nhân còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã được thành thai trước khi người để lại di sản chết.

Trong trường hợp khi người con đã mất thì không được xem là người thừa kế, con dâu/rễ không được hưởng thừa kế theo di sản của cha mẹ chồng/vợ khi chia thừa kế theo pháp luật. Còn cháu thì được hưởng thừa kế của ông bà theo quy định về thừa kế thế vị tại Điều 652 Bộ luật dân sự, cụ thể: Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu là người có quyền được hưởng phần di sản mà cha/mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được quyền hưởng nếu còn sống.

Phần di sản thừa kế của cháu được coi là tài sản riêng của cháu, nếu cháu chưa thành niên thì cha/mẹ hoặc người giám hộ có quyền quản lý tài sản đó cho cháu.

3. Trường hợp cháu không hưởng thừa kế của ông bà

3.1. Cháu được hưởng thừa kế nhưng từ chối nhận di sản

Căn cứ theo quy định tại Điều 621 Bộ luật dân sự năm 2015 thì người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, việc từ chối này phải được lập thành  văn bản và gửi đến cho người đang quản lý di sản đó hoặc đưa cho những người thừa kế khác để biết. Từ chối nhận di sản phải thể hiện trước thời điểm phân chia di sản nhưng trừ trường hợp việc từ chối để  trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

3.2. Cháu bị tước quyền hưởng di sản của ông bà

Cháu đã bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ tới bố mẹ chồng (ông bà nội), xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó:

+ Cháu ngược đãi, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

+ Người cháu đó bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác mục đích để hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

+ Cháu có những hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH Vinlawyer về “Cháu có được hưởng thừa kế của ông, bà không?”. Công ty Luật TNHH Vinlawyer rất hân hạnh được đồng hành cùng quý khách hàng trong việc giải quyết mọi vấn đề pháp lí. Hãy liên hệ với chúng tôi để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật một cách tốt nhất.

Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện, hợp đồng online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây