Bị cắt điện không thông báo trước có đúng quy định không?
Bị cắt điện không thông báo trước có đúng quy định không?
Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện, hợp đồng online

Mua, bán điện được thực hiện giữa bên bán và bên mua. Bên mua phải tuân thủ đúng hợp đồng mua bán điện nếu không sẽ bị ngừng cung cấp điện. Vậy không đóng tiền điện trong bao lâu thì bị cắt điện?

Cơ sở pháp lý:

– Luật Điện lực năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2012);

– Nghị định 137/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực;

– Nghị định 134/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lực tiết kiệm và hiệu quả;

1. Thanh toán tiền điện là nghĩa vụ của bên mua

Căn cứ khoản 1,2,3,4,5 Điều 23 Luật Điện lực 2004 quy định về việc thanh toán tiền điện như sau:

– Bên mua điện phải thanh toán đủ và đúng thời hạn số tiền điện ghi trong hóa đơn cho bên bán điện theo biểu giá điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Địa điểm thanh toán tiền điện: Tiền điện được thanh toán tại trụ sở, nơi ở của bên mua điện hoặc tại địa điểm thuận lợi do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện.

– Bên mua điện chậm trả tiền điện phải trả cả tiền lãi của khoản tiền chậm trả cho bên bán điện.

– Bên bán điện thu thừa tiền điện phải hoàn trả cho bên mua điện, kể cả tiền lãi của khoản tiền thu thừa.

– Lãi suất của số tiền chậm trả hoặc thu thừa do các bên thỏa thuận trong hợp đồng nhưng không vượt quá mức lãi suất cho vay cao nhất của ngân hàng mà bên bán điện có tài khoản ghi trong hợp đồng tại thời điểm thanh toán.

– Bên mua điện có quyền yêu cầu bên bán điện xem xét lại số tiền điện phải thanh toán. Khi nhận được yêu cầu của bên mua điện, bên bán điện có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn mười lăm ngày.

+ Trường hợp không đồng ý với cách giải quyết của bên bán điện, bên mua điện có thể đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tổ chức việc hòa giải.

+ Trong trường hợp không đề nghị hoà giải hoặc hoà giải không thành, bên mua điện có quyền khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Trong thời gian chờ giải quyết, bên mua điện vẫn phải thanh toán tiền điện và bên bán điện không được ngừng cấp điện.

Như vậy, việc thanh toán đủ và đúng thời hạn số tiền điện ghi trong hóa đơn cho bên bán điện là việc mà bên mua phải làm. Trong trường hợp bên mua chậm thanh toán thì sẽ phải trả cả khoản tiền chậm trả của bên bán điện.

2. Không đóng điện trong bao lâu thì bị cắt điện?

Tại khoản 6 Điều 23 Luật Điện lực 2004 (sửa đổi 2012) quy định về việc ngừng cấp điện như sau:

Trong trường hợp bên mua điện không trả tiền điện và đã được bên bán điện thông báo hai lần thì sau mười lăm ngày, kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, bên bán điện có quyền ngừng cấp điện.

Lưu ý: Bên bán điện phải thông báo thời điểm ngừng cấp điện cho bên mua điện trước 24 giờ và không chịu trách nhiệm về thiệt hại do việc ngừng cấp điện gây ra.

Như quy định trên, khi không trả tiền điện người mua điện sẽ được bên bán gửi thông báo 02 lần. Nếu bên mua vẫn không chịu thanh toán thì sau 15 ngày kể từ ngày thông báo đầu tiên, bên bán có quyền ngừng cấp điện.

Phải thông báo trước về việc cắt điện sinh hoạt cho bên mua điện gồm những nội dung gì?

Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 22/2020/TT-BCT quy định về điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện do Bộ Công thương ban hành việc thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện cụ thể như sau:

– Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện; mức công suất giảm hoặc khả năng cung cấp tối đa trong trường hợp giảm mức cung cấp điện.

– Lý do ngừng, giảm mức cung cấp điện.

– Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện.

– Thời điểm dự kiến đóng điện trở lại hoặc bảo đảm mức cung cấp điện bình thường.

Việc thông báo về việc cắt điện sinh hoạt phải được gửi đến người mua điện dưới các hình thức: Văn bản, điện báo, điện thoại, fax, tin nhắn (SMS), thư điện tử (email)…Các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức liên lạc khác do hai bên thoả thuận và ghi trong hợp đồng mua bán điện.

Cắt điện sinh hoạt không thông báo trước cho bên mua điện bị phạt bao nhiêu tiền?

Theo Điều 10 Nghị định 134/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 14 Điều 2 Nghị định 17/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ban hành chế tài xử lý vi phạm các quy định về bán lẻ điện như sau:

Vi phạm các quy định về bán lẻ điện:

7. Phạt tiền Đơn vị bán lẻ điện từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Bán sai giá điện do cơ quan có thẩm quyền quy định;

b) Thực hiện không đúng quyền hạn về ngừng, giảm mức cung cấp điện; không thông báo hoặc thực hiện không đúng nội dung thông báo theo Quy định về trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện do Bộ Công Thương ban hành

Như vậy, tổ chức cung ứng điện cắt điện sinh hoạt không thông báo trước cho bên mua điện bị sẽ bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện, hợp đồng online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây