Thời hạn cấp sổ đỏ bị chậm thì phải làm gì
Thời hạn cấp sổ đỏ bị chậm thì phải làm gì
Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện, hợp đồng online

Theo kết luận thanh tra, hơn 80% hồ sơ (trong tổng số hồ sơ kiểm tra) cấp sổ đỏ lần đầu tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Tân Phú trễ hạn nhưng không có thư xin lỗi.

Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường TP.HCM có thông báo kết luận về thanh tra trách nhiệm Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Tân Phú (tạm gọi Chi nhánh Tân Phú). Đoàn thanh tra đã thanh tra kết quả giải quyết hồ sơ tính từ ngày 1-1 đến 3-11-2022.

Chi nhánh quận Tân Phú báo cáo có 100% hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất (sổ đỏ) lần đầu đúng hạn 100%.

Tuy nhiên, đoàn thanh tra thấy hơn 80% hồ sơ giải quyết trễ hạn (quy định là 30 ngày). Cụ thể, đoàn đã kiểm tra 104/731 hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu. Kết quả, chỉ có 4 hồ sơ giải quyết đúng hạn.

Có 2 hồ sơ chi nhánh hướng dẫn và tiếp nhận còn sai sót, có 5 hồ sơ thực hiện chưa đúng các bước quy trình.

Có đến 84 hồ sơ trễ hạn nhưng không có thư xin lỗi theo quy định. Mặt khác, việc gia hạn thời gian giải quyết mỗi hồ sơ khác nhau cũng không đúng quy định.

Ngoài ra, qua thanh tra, việc cấp sổ đỏ lần đầu ở quận này còn hạn chế khi thành phần hồ sơ chưa đảm bảo, thời gian luân chuyển hồ sơ, văn bản giữa các cơ quan đôi khi còn chậm, hồ sơ trễ hạn nhưng không có thư xin lỗi là chưa đúng quy định.

Ở nhóm hồ sơ tách, hợp thửa, qua kiểm tra 22/419 hồ sơ, đoàn ghi nhận có 50% hồ sơ giải quyết trễ hạn và cũng không có thư xin lỗi. Theo đoàn thanh tra, các hồ sơ này do phải xin ý kiến của nhiều đơn vị như Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – Môi trường và xác nhận của UBND phường nên hồ sơ trễ hạn.

Đoàn thanh tra kiến nghị Chi nhánh Tân Phú cần phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND quận Tân Phú giải quyết hoặc kiến nghị Văn phòng đăng ký đất đai TP thay đổi quy trình.

Sở Tài nguyên – Môi trường kiến nghị UBND TP chỉ đạo Sở Tài nguyên – Môi trường chỉ đạo giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai TP tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những thiếu sót, hạn chế, vi phạm.

Kiện toàn tổ chức, hoạt động của đội ngũ công chức, người lao động, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót về năng lực, trình dộ và tinh thần trách nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và của ngành.

Chỉ đạo giám đốc chi nhánh Tân Phú chấn chỉnh và có kế hoạch, giải pháp khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót, vi phạm được nêu tại phần kết luận thanh tra. Không kết hợp giải quyết cùng lúc hồ sơ đăng ký biến động với hồ sơ xóa thế chấp.

Nghiêm túc thực hiện việc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những hạn chế, thiểu sót, vi phạm.

Trễ hạn giải quyết hồ sơ đất đai, phải có thư xin lỗi

Sở Tài nguyên – Môi trường cũng kiến nghị UBND TP chỉ đạo UBND quận Tân phú tiếp tục thực hiện nội dung đề nghị của giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường về việc phối hợp trong giải quyết cấp sổ đỏ lần đầu.

Sửa đổi, bổ sung các quyết định cho phù hợp với quy trình chuẩn, phù hợp với các quy định hiện hành. Củng cố nội dung pháp lý và quan điểm giải quyết khi có văn bản trả lời người dân về việc không đủ điều kiện cấp sổ đỏ.

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND quận tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chi nhánh Tân Phú trong việc giải quyết hồ sơ đất đai. Trường hợp chậm trễ phải có thư xin lỗi.

Hãy cùng Luật sư tư vấn pháp luật tìm hiểu thời hạn cấp sổ đỏ theo quy định mới là bao nhiêu ngày.

Thời hạn cấp sổ đỏ bị chậm thì phải làm gì
Thời hạn cấp sổ đỏ bị chậm thì phải làm gì?

Căn cứ theo Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định thời gian cấp Giấy chứng nhận lần đầu như sau:

“Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không quá 30 ngày”.

Tại khoản 40 Điều 2 Nghị định này cũng quy định rõ thời gian giải quyết thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng (thời gian sang tên) như sau:

“Chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là không quá 10 ngày”.

Như vậy, thời gian cấp, sang tên Sổ đỏ vẫn được giữ nguyên từ ngày 03/3/2017 (ngày Nghị định 01/2017/NĐ-CP có hiệu lực) cho đến nay. Tuy nhiên, nếu người dân chỉ đọc duy nhất 02 quy định trên sẽ có nhiều người hiểu rằng kể từ khi nộp hồ sơ thì:

– 30 ngày sau sẽ có Giấy chứng nhận mới (cấp Sổ đỏ lần đầu).

– 10 ngày sẽ thực hiện xong thủ tục sang tên Giấy chứng nhận.

Cách hiểu như trên là không đúng, vì thời gian giải quyết 02 thủ tục trên được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Lưu ý:

– Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận được tăng thêm 10 ngày (không quá 40 ngày), thời gian sang tên Giấy chứng nhận tăng thêm 10 ngày (không quá 20 ngày).

Vậy khi bị chậm cấp sổ đỏ hoặc cá bộ nhũng nhiễu thì phải làm gì?

Cách 1: Hỏi bộ phận tiếp nhận, giải quyết hồ sơ về việc chậm thực hiện

Mặc dù cách xử sự này không được quy định trong các văn bản pháp luật nhưng trong thủ tục nào người dân cũng nên hỏi bộ phận tiếp nhận, giải quyết hồ sơ để biết lý do chậm thực hiện thủ tục hành chính và lý do đó có hợp pháp không? Nếu khiếu nại hoặc khởi kiện luôn sẽ mất nhiều thời gian và công sức.

Cách 2: Khiếu nại

Thủ tục cấp, sang tên Giấy chứng nhận là thủ tục hành chính về đất đai, nên khi quá thời hạn nêu trên thì người có yêu cầu cấp, sang tên có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai (theo Điều 204 Luật Đất đai 2013).

* Người có quyền khiếu nại: Là người có quyền, lợi ích bị quyết định, hành vi chậm cấp, sang tên Giấy chứng nhận xâm phạm. Khi khiếu nại thì có thể tự mình thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện thay.

* Đối tượng bị khiếu nại: Là quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai (hành vi chậm thực hiện thủ tục).

* Hình thức khiếu nại

– Khiếu nại bằng đơn: Đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ (theo Điều 8 Luật Khiếu nại 2011).

– Khiếu nại trực tiếp: Người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung như khiếu nại bằng đơn.

Cách 3: Khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính tại Tòa án nhân dân

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật sư chúng tôi để biết thêm vui lòng liên hệ để được giải đáp.

Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện, hợp đồng online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây